รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย.ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม.ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ของกิจกรรม : 9 มิ.ย. 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีนางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210906105429_1.JPGpic_20210906105431_2.JPGpic_20210906105433_3.JPGpic_20210906105435_4.JPGpic_20210906105437_5.JPGpic_20210906105439_6.JPGpic_20210906105441_7.JPGpic_20210906105443_8.JPGpic_20210906105446_9.JPG

จำนวนผู้เยี่ยมชม 101 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ