รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ของกิจกรรม : 7 มิ.ย. 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาส 1 – 3 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการในไตรมาส 4 โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210706103648_1.jpgpic_20210706103648_2.jpgpic_20210706103649_3.jpgpic_20210706103649_4.jpgpic_20210706103649_5.jpgpic_20210706103650_6.jpgpic_20210706103650_7.jpgpic_20210706103650_8.jpgpic_20210706103651_9.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 144 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ