รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กระทรวง พม. จัดการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1

วันที่ของกิจกรรม : 25 พ.ย. 2564

กระทรวง พม. จัดการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1 และกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help Desk) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมทั้งนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
1.234567

จำนวนผู้เยี่ยมชม 152 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ