รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 และแนวทางจัดทำคำของบประมาณฯ

วันที่ของกิจกรรม : 14 ก.ย. 2564

พม. เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 และแนวทางจัดทำคำของบประมาณฯ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1. หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ 2. หน่วยงานด้านสังคม 3. หน่วยงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211409093833_1.jpgpic_20211409093834_2.jpgpic_20211409093834_3.jpgpic_20211409093834_4.jpgpic_20211409093834_5.jpgpic_20211409093834_6.jpgpic_20211409093835_7.jpgpic_20211409093835_8.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 64 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ