รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. ประสานความร่วมมือตำรวจ คุ้มครองเด็ก ฯ ผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ออนไลน์

วันที่ของกิจกรรม : 20 ต.ค. 2564

พม. ประสานความร่วมมือตำรวจ คุ้มครองเด็ก ฯ ผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ออนไลน์

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30  - 16.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ออนไลน์ โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ฯ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทาง ฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud meeting ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010173436_1.jpegpic_20212010173438_2.jpegpic_20212010173441_3.jpegpic_20212010173443_4.jpegpic_20212010173445_5.jpegpic_20212010173447_6.jpegpic_20212010173449_7.jpeg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 84 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ