รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. ประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2565

พม. ประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม และมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกระทรวงพม. ผู้แทนกรมในสังกัด พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting และห้องประชุม  สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
1234567

จำนวนผู้เยี่ยมชม 39 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ