รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมเปิดงาน“อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

วันที่ของกิจกรรม : 25 พ.ย. 2564

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมเปิดงาน“อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดงาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก  “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครองเด็ก ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค

คลังภาพ (Gallery)
123456789101112

จำนวนผู้เยี่ยมชม 52 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ