รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชุมหารือบูรณาการในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2565

ประชุมหารือบูรณาการในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติแบบบูรณาการในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
โดยมี  นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม และมี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20221401143104_1.jpgpic_20221401143104_2.jpgpic_20221401143104_3.jpgpic_20221401143105_4.jpgpic_20221401143105_5.jpgpic_20221401143105_6.jpgpic_20221401143105_7.jpgpic_20221401143105_8.jpgpic_20221401143106_9.jpgpic_20221401143106_10.jpgpic_20221401143106_11.jpgpic_20221401143106_12.jpgpic_20221401143106_13.jpgpic_20221401143107_14.jpgpic_20221401143107_15.jpgpic_20221401143107_16.jpgpic_20221401143107_17.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 36 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ