รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. โดยกรมเด็กฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2565

พม. โดยกรมเด็กฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย
ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1
 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก และผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 โดยจัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
12345678910

จำนวนผู้เยี่ยมชม 71 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ