รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม.แถลงข่าว 60+ ฝ่าวิกฤต COVID-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)

วันที่ของกิจกรรม : 10 ก.ย. 2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการแถลงข่าว "60+ ฝ่าวิกฤต COVID-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)" โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บรรยายเรื่อง "ทิศทางการกำหนดนโยบายจากผลการสำรวจ" และ ผศ. ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล บรรยายเรื่อง "ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลและการนำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี คณะผู้บริหาร พม. และ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน 

คลังภาพ (Gallery)
12345678

จำนวนผู้เยี่ยมชม 100 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ