รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. ร่วมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอ ผลกระทบโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง และมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

วันที่ของกิจกรรม : 13 ก.ย. 2564

พม. ร่วมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอ ผลกระทบโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง และมาตรการช่วยเหลือของรัฐ
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่มเปราะบาง และมาตรการในการช่วยเหลือของรัฐ
โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211309144744_1.JPGpic_20211309144744_2.JPGpic_20211309144744_3.JPGpic_20211309144745_4.JPGpic_20211309144745_5.JPGpic_20211309144745_6.JPGpic_20211309144745_7.JPGpic_20211309144745_8.JPG

จำนวนผู้เยี่ยมชม 79 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ