รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ (แผนการฝึกงาน รูปแบบออนไลน์)

วันที่ของกิจกรรม : 21 ก.ค. 2564

ดย. สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ (แผนการฝึกงาน รูปแบบออนไลน์)
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน  เปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่
เพื่อร่วมทำความเข้าใจแผนการฝึกงาน (รูปแบบออนไลน์) รู้หลักการและการทำงาน สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานในฐานะที่ปรึกษา มีนักศึกษาฝึกงานร่วมโครงการ ฯ จำนวน 5 คน
รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯ ร่วมดูแล โดยดำเนินโครงการผ่านระบบ Zoom cloud meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212107140445_1.jpgpic_20212107140446_2.jpgpic_20212107140446_3.jpgpic_20212107140447_4.jpgpic_20212107140447_5.jpgpic_20212107140448_6.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 106 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ