รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

วันที่ของกิจกรรม : 10 มิ.ย. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมมอบนโยบายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ใช้เป็นทิศทางการทำงานขององค์กรในระยะยาวที่มองไปในอนาคต และเป็นทิศทางเดียวกัน
โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานและมอบนโยบายฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211006135750_1.jpgpic_20211006135751_2.jpgpic_20211006135751_3.jpgpic_20211006135752_4.jpgpic_20211006135752_5.JPG

จำนวนผู้เยี่ยมชม 86 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ