รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » รายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากสื่อ

รายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากสื่อ

รายงานสถิติเด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนมีนาคม 2564  (Size 126.96 KB)
รายงานสถิติเด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  (Size 121.85 KB)
รายงานสถิติเด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนมกราคม 2564  (Size 124.26 KB)
รายงานสถิติเด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนตุลาคม 2563  (Size 120.9 KB)
รายงานสถิติเด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  (Size 124.78 KB)
รายงานสถานการณ์เด็กเเละเยาวชนจากสื่อ ประจำเดือนธันวาคม 2563  (Size 132.23 KB)
รายงานสถานการณ์เด็กเเละเยาวชนจากสื่อ (มกราคม-กันยายน 2563)  (Size 8.88 MB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนกันยายน 2563  (Size 399.23 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  (Size 286.08 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  (Size 286.36 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  (Size 279.72 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  (Size 286.67 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนเมษายน 2563  (Size 289.77 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563  (Size 285.82 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  (Size 286.96 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนมกราคม 2563  (Size 283.34 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  (Size 571.34 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562  (Size 574.51 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  (Size 517.28 KB)
รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ ประจำเดือนเมษายน 2562  (Size 459.17 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ