รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เอาเงินอุดหนุนบุตรไปใช้โดยไม่ได้เลี้ยงดู
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) ศิริภรณ์ สุทินรัมย์
รายละเอียดการร้องเรียน ตั้งแต่แยกย้ายกันไป เงินอุดหนุนบุตรลูกไม่เคยได้ใช้ทุกบาท ขอเปลี่ยนบัญชีเขาไม่ยอม แล้วเอาเงินลูกไปใช้โดยไม่ได้เลี้ยงดูได้หรอครับ ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนบัญชีหรือยกเลิกไปเลยก้อได้ครับ ขอบคุณครับ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ทุจริต
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ