รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน ค่ามัดจำที่พักและสัญญาเช่า
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) ผู้มห้เช่า
รายละเอียดการร้องเรียน เนื่องจากกระผม ตกงาน ผมจึงขอ้ายออกจากที่พักอาศัยและได้จ่ายต่าที่พักในจำนวนที่ค้างไว้คจนครบถ้วน แต่ผู้ให้เช่าไม่คืนค่ามัดจำแลเรียกเก็บเพิ่มอีก โดยที่ไม่มีสัญญาเช่า โดยอ้างว่าผมพักอาศัยไม่ถึง6เดือน ดั้งนั้นแล้ว ผมไม่สามารถได้ค่ามัดจำคืนและเสียเพิ่มมอีก แบบนี้ผมฟ้องร้องได้ไหมครับ ขอความเป็นธรรมด้วยครับ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ร้องทุกข์
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ