รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) เงินอุดหนุนเด็ก
รายละเอียดการร้องเรียน อยากทราบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คลอดน้องมาจะ 4 เดือนแล้วค่ะ อยากทราบว่าต้องทำอย่างไร ติดต่อไม่มีคนรับสาย ติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะ รบกวนติดต่อกลับและให้คำตอบทีนะคะ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน อื่นๆ
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ