รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เสนอให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทุ่งพลา
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียดการร้องเรียน เสนอให้มีประสานงานเพื่อการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลทุ่งพลา (จ.ปัตตานี) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน อื่นๆ
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ