รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน ได้รับการชี้แจ้งเรื่องการค้างจ่ายเงินสนับสนุน
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน
รายละเอียดการร้องเรียน ได้รับการชี้แจ้งจากเจ้าหน้าที่แอ็ดเรื่องการค้างจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม - พฤษจิกายน 2563 ว่าจะนำจ่ายทบยอดในช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 แทน
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ทุจริต
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ