รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ดย. ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 วันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ของกิจกรรม : 27 เม.ย. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ดย. ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 วันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

คลังภาพ (Gallery)
1pic_20161305020353_1.jpgpic_20161305020354_2.jpgpic_20161305020354_3.jpgpic_20161305020355_4.jpgpic_20161305020355_5.jpgpic_20161305020356_6.jpgpic_20161305020356_7.jpgpic_20161305020358_8.jpgpic_20161305020359_9.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ