รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

รับหลานอายุ 18 ปี เป็นบุตรบุญธรรม

มีข้อมูลดังนี้ค่ะ

- หลานสาวแท้ ๆ อายุ 18 ปี อาศัยอยู่กับน้าสาว (ผู้จะรับบุตรบุญธรรม+มีคู่สมรส) ที่กรุงเทพมหานคร แต่หลานสาวและน้า+คู่สมรส มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด และพ่อแม่ของหลานก็มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด (จังหวัดเดียวกันทั้งหมด ) 

อยากทราบว่า

1. ขั้นตอนแรกคือต้องไปยื่นคำร้องที่ ที่ว่าการอำเภอหรือ ประชาสังเคราะห์จังหวัด เพื่อให้ได้รับหนังสืออนุมัติใช่หรือไม่

2. ต้องไปยื่นคำร้องที่ที่ว่าการอำเภอ หรือ ประชาสังเคราะห์ที่จังหวัด ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านใช่หรือไม่ 

3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (หลาน, พ่อแม่ของหลาน, น้า+คู่สมรส) ต้องไปแสดงตัวทั้งหมดหรือไม่ หรือมีใครสามารถมอบอำนาจได้บ้างหรือไม่

4. หลังจากได้รับอนุมัติตามด้านบน ก็ต้องไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอีกครั้ง (ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตใดก็ได้)

รบกวนช่วยยืนยันความเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่ หรือรบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 27 ส.ค. 61 16:55:40

ความคิดเห็นที่11

ขอบคุณค่ะ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 27 ส.ค. 61 16:55:40

ความคิดเห็นที่22

สวัสดีครับ
ตามข้อมูลที่สอบถาม แสดงว่าท่านมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
จึงขอตอบคำถามดังนี้
1. ท่านมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ได้ที่จังหวัดนั้น
2.ผู้ขอรับเด็กคู่สมรส บิดามารดาเด็ก เด็กที่ขอรับ จะต้องมาติดต่อ ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเอกสารทุกฉบับ ขอให้นำเอกสารฉบับจริงไปแสดงทั้งหมด
3.หลักจากผ่านขั้นตอนการดำเนินเรื่องและคณะอนุกรรมการ ฯ อนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กไปดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่ว่าการอำเภอ ตามทะเบียนบ้านของท่าน อนึ่ง หากมีข้อสงใสเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
ศูนย์อำนวยการรับเด้กเป็นบุตรบุญธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-8832

                                                                     ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินดีให้บริการ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 27 ส.ค. 61 16:55:40

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ