รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุตรบุญธรรม ระหว่างไทยกับแคนาดา

วันที่ของข่าว : 21 พ.ค. 2561

Share

Mrs.Caroline Dube เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและกลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อปรึกษาข้อราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุตรบุญธรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและปากเกร็ดด้วย
 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20183105083622_1.jpgpic_20183105083624_3.jpgpic_20183105083625_4.jpgpic_20183105083626_5.jpgpic_20183105083627_6.jpgpic_20183105083907_1.jpgpic_20183105083908_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ