รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวรับสมัครออนไลน์

ข่าวรับสมัครออนไลน์

7 ส.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครงาน ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อัตราจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ