รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ย. 2560 : การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส

การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส การบรรยายเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและการคุ้มครองเด็ก เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และร่วมงานครบรอบ 10 ปี ของสมาคมเด็กไทยยิ้มสวิส ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

7 ส.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อัตราจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16 พ.ค. 2560 : การศึกษาดูงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ศึกษาดูงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

11 พ.ค. 2560 : infographic ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานการรับบุตรบุญธรรม ของประเทศ ออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ Infographic ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ของประเทศออสเตรเลีย

25 มี.ค. 2560 : โครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก”

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก” ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย “จิตวิทยากับการเลี้ยงดูบุตรในยุคไอที” โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี หลังจากนั้นศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนำครอบครัวบุญธรรมชาวไทย 20 ครอบครัว รวม 63 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

14 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

21 ก.ย. 2559 : ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม ข่าวเด่น

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR การปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันที่22-24 เมษายน 2559

21 ก.ย. 2559 : ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข่าวเด่น

. การจัดกิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อแนะนำวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์

21 ก.ย. 2559 : ประชาสัมพันธ์ Infographic การเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย ข่าวเด่น

เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ