รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เจ้าหน้าที่องค์การประเทศสวีเดน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 8 ต.ค. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ 2561 Ms. Ida WILHELMSSON เจ้าหน้าที่จากองค์การประเทศสวีเดน เข้าพบ นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและกลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อปรึกษาข้อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุตรบุญธรรม

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180111100327_1.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ