รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

Holt International Children’s Services สหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 25 พ.ค. 2561

เมื่อศุกร์ที่ 25 พค 61 Ms.Thao Bui เจ้าหน้าที่จากองค์การสวัสดิภาพเด็ก Holt International Children’s Services สหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่จากสหทัยมูลนิธิ ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ในประเด็นการทำงานด้านบุตรบุญธรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs)

คลังภาพ (Gallery)
pic_20183105093257_1.jpgpic_20183105093258_2.jpgpic_20183105093258_3.jpgpic_20183105093259_4.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ