รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 พ.ย. 2561

Share

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ