รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 พ.ย. 2561

Share

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ