รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ย. 2561

Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล
2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(ให้นำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับจ้าง มายื่นในวันดังกล่าวด้วย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ