รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 30 ต.ค. 2561

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล
1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล
2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายงานตัว

1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ตั้งแต่เวลา09.00 - 09.30 น. 
2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่เวลา 13.00  - 13.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ