รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ธ.ค. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 โครงการ 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 3. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

28 พ.ย. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

13 พ.ย. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

1 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

30 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

30 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนนิงานตามพระราชบัญญัติหอพัก

26 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนนิงานตามพระราชบัญญัติหอพัก

24 ต.ค. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวเด่น

รับสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ต.ค. 2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

รับสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนนิงานตามพระราชบัญญัติหอพัก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ