รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ของกิจกรรม : 11 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน รุ่นที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 145 คน

คลังภาพ (Gallery)
พมจ.นครราชสีมากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมกิจกรรมเลี้ยงลูกโป่งกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กทีมวิทยากรจากจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ