รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

วันที่ของกิจกรรม : 7 เม.ย. 2559

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเร่งระดมบุคลากรสร้างแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือ วัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์จากกรณีศึกษา และจัดทำคู่มือ ช่วยเหลือ เมื่อวันที่22 มี.ค.2559 โดย นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ ณ ห้องประชุมรางทอง โรงแรมบางกอก พาเลส กทม.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20160704014559_1.jpgpic_20160704014601_2.jpgpic_20160704014601_3.jpgpic_20160704014602_4.jpgpic_20160704014602_5.jpgpic_20160704014602_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ