รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เด็กชายรติบดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 7 เม.ย. 2559

Share

เด็กชายรติบดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันเกิด  :  ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2558

อายุแรกรับ  :  24 วัน

อายุปัจจุบัน  :  2 เดือน 7 วัน

ที่อยู่ปัจจุบัน  :  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

บิดามารดา  :  ไม่ปรากฏ

วันที่รับเด็ก  :  15 มกราคม 2559

สถานที่พบ :  บริเวณวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

ผู้นำส่ง  :  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ