รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

วันที่ของกิจกรรม : 16 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุ กก. ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็ดกและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงเป้า เข้าถึง ทั่วถึง ถึงเร็ว และถึงที่ โดยมีเข้าร่วมประชุม อาทิ ผอ.กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ,ดร.ธีรารัตน์ พนทวี วงศ์ธนะเอนกนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ,นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้ัจัดการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ,พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมี COPAT เป็นทีมเลขา

คลังภาพ (Gallery)
นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธานในการประชุม ฯภาพการประชุมpic_20201701141036_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ