รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

เด็กที่ถูกกระทำโดยมิชอบด้านความรุนแรง

“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การใช้เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เด็กที่มีเกณท์เช่นนี้ จะได้รับพิจารณายื่นเรื่องขอความดูแลและอุปการะ พิจารณารับเป็นบุตรบุตรธรรมหรือไหม หากยังไกล่เกลี้ยงแล้วและยังสุ่มเสี่ยงกับประพฤติโดนมิชอบ ทางนี้จะดูและเด็กอย่างไร หากเด็ก อายุ 18 และต้องการความดูแลเอาใจใส่ และ ตัวเด็กเองก็อยากให้มีการพิจารณาเพื่ออนาคตของตัวเด็กเอง

ถูกใจ
โดย ppu8659 โพสเมื่อ 02 ก.ค. 60 20:19:54

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ