รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

โลกของเด็กในครอบครัวแตกแยก

สวัสดีคะ

      ตอนนี้ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์ในประเด็น โลกของเด็กในครอบครัวแตกแยก ที่เน้นเปิดพิ้นที่ ให้เกิดเสียงสะท้อนของเด็กภายในครอบครัวแตกแยก ที่ถูกสังคมทำให้กลายเป็นเสียงเงียบ เป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน ขณะเดียวกันเด็กยังถูกสังคมยัดเยียดความหมายเชิงลบมากมาย เช่น เป็นเด็กขาดความอบอุ่น เป็นเด็กไม่ดี เป็นเด็กขาดการอบรม เป็นต้น จนท้ายสุดเด็กที่ติดอยู่ในกรงขังของความหมายที่ถูกสังคมสร้างขึ้นมาดังกล่าว ได้ถูกทำให้กลายเป็นชายขอบของสังคม และกลาย "เป็นอื่น" ในสังคม

      ตัวดิฉันจึงไม่อยากให้เด็กเหล่านีี้ถูกสังคมจัดกระทำ ถูกจ้องมอง บงการ และควบคุมโดยไม่คำนึง และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็ก จึงได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้บอกเล่าเรื่องราว สะท้อนประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นเสียงของเด็ก ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการประกอบสร้างจัดทำนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 

      หากแต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุผลได้ยาก ถ้าไม่มีข้อมูลสถิติ 5 ปีย้อนหลัง (2555-2559) เกี่ยวกับครอบครัวทั้งประเทศ ครอบครัวแตกแยก และสถิติในครอบครัวแตกแยกทั่วประเทศ จำแนกเป็นรายปี จังหวัด และเพศ เป็นต้น ที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นที่ในการสะท้อนสภาพปัญหาเด็กในครอบครัวแตกแยกที่ยังคงดำรงอยู่ในสังคมจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้น ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 

                               ขอแสดงความนับถือ

                                  

หมายเหตุ : E-mail ติดต่อ paniga_or@yahoo.com

ถูกใจ
โดย น้ำหวาน โพสเมื่อ 06 พ.ค. 60 18:06:53

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ