รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา

กระดานสนทนา

ข้อควรระวัง : โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง ดย. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตั้งกระทู้
โดย ลลิตา เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย นางสาวกระถินแสงทวี1659900572141จังหวัดพิจิตร เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย รัตนา ฝั้นเฝือ เมื่อ 26 ต.ค. 60 2 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย นางวิไลพร มะเด็น เมื่อ 26 ต.ค. 60 2 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย น.ส.ยลดา คำแจ่ม เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย น.สเปรมปรีดา ดีหล้า เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย กนกวรรณ อุอินทร์ เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย ปณัฐชา แพะขุนทด เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย มัทนา เมื่อ 26 ต.ค. 60 1 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย นงค์นุช เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย จุรารัตน์ เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย โศรยา โพํมี เมื่อ 26 ต.ค. 60 1 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย ธนาภรณ์ วงษาพัด เมื่อ 26 ต.ค. 60 1 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย น.ส. สุพรรณี จันดีบ้าง เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย สุภาวรรณ คงนันทะ เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย นางสาว อรณิช โพธิ์งาม เมื่อ 26 ต.ค. 60 3 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย น้ำ เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : เกี่ยวกับเด็ก
โดย น.ส.ธิดารัตน์ ครวญดี เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย ฐิติมา ใยสุข เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป
โดย น.ส.ณัชชา จุลเดช เมื่อ 26 ต.ค. 60 0 ในหมวด : สนทนาทั่วไป

กระทู้ล่าสุดที่มีการ comment


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ