รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
Untitled Document

หน้าแรก » คลังความรู้  » แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนพัฒนาเชิงปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2563)
- SWOT วิเคราะห์อย่างมืออาชีพ
- แบบประเมินผลก่อนการเรียน-ภาคเหนือ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ