รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4640 รายการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ขยายเวลา) การส่งผลงานโดยผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กในการจัดงานเฉลิมฉลอง ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
การส่งผลงานโดยผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กในการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา เช่าาที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา เช่าาที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวช
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนฯ
ประกาศผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค)
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมของ ดย.
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมของ ดย.
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ