รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4113 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)
ร่างประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมารที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
สนช.หั่นแหลกร่างพ.ร.บ. พัฒนาเด็กปฐมวัย ลดขนาดสำนักงานกก. นโยบายฯ อยู่ใต้สกศ.
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังก
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เด็กแว๊นเกี่ยวกันตาย1เจ็บระนาว
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมรักยาวไกลไร้ความรุนแรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิท

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
บิ๊กตู่ ใช้ isee app ดูประวัติเด็กยากจนแก้ไขเหลื่อมล้ำ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
3ปีกับการเตรียมความพร้อมให้เด็กเยาวชนออกสู่สังคมอย่างสง่างาม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ