รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3238 รายการ
โครงสร้างหน่วยงาน Update

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร" จัดโดย กสส.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม The Twin Tower
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
สังคมป่วยหนัก สาวอุ้มลูกวัยแบเบาะเสพยา ซ้ำหลังถูกจับทิ้งลูก...
ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบ
ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 คน
ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับสื่อตามลำพัง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงกา
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2561
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนปร
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าบ้าพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ยกระดับพัฒนาศูนย์เด็กทั่วประเทศ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เปิดเวทีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ