รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4955 รายการ
การประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็
การประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาระพิเศษเพื่อจัดทำแผนงานโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล
การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล
สร้างเครือข่ายครูทั่วประเทศ ขจัดภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์
สร้างเครือข่ายครูทั่วประเทศ ขจัดภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ 1 มกราคม 2563 (ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ 1 มกราคม 2563 (ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน)
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น มิติเชิงสังคมที่ต้องระวัง!
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น มิติเชิงสังคมที่ต้องระวัง!

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

การตัดสินการประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง หมายถึงความสุจริตช่วยป้องกันเราจากอันตรายทั้งปวง”
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายเกษม จันทร์น้อย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding
Mindset : นวัตกรรมทางความคิดพลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติ
Mindset : นวัตกรรมทางความคิดพลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติ
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนา
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ครั้งที่ 1 /2562
วันนี้ (26-12-62) เวลา 9.30 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ครั้งที่ 1 /
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 3
โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 3

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ