รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3995 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ดย.เชื่อกลไกสภาเด็ก ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ล้อเล็กเด็กไทย ร่วมไบค์ อุ่นไอรัก
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี ๒๕๖๒
ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา
ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา"ประลองเพลงประเลวมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด้กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
หนุ่มนร. วัย 18 คิดสั้นระเบิดหัวดับอนาถ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .....
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .....
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
ชง ครม. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
ถปพ. ปันน้ำใจให้เด็กในช่องเขา
บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง เรื่อง ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง เรื่อง ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เรื่อง การจัดงานฯ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน (Zero Tolerance พม. ไม่ทนต่อการทุจริต)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ไปร่วมงานแสดงพลัง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรจืตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/61
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวกนิษฐา กันทะมูล ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 18.00 น. นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
เชียงใหม่ นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ