รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3161 รายการ
การประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560
การประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
แบบฟอร์มการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
แบบฟอร์มการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมงาน KM Day
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ หอประชุม ดย. กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมจัดบูธกิจกรรมงาน KM Day ประจ

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บพด.จ.ปข.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บพด.จ.ปข.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของบพด.จ.ปข.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของบพด.จ.ปข.
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
หนูทำได้!เด็กสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมโชว์สิ่งประดิษฐ์
KM DAY ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน KM DAY ประจำปี 2560 ณ.ห

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ