รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้า
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวมนัส
การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการลดพลังงานและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการป
Info graphics covid 19 กรมบัญชีกลางปลดล็อกเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางปลดล็อกเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
Info graphics covid 19 กับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
covid 19 กับกับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
องค์ความรู้ เรื่อง การเดินทางไปราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนธันวาคม 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Info graphics covid 19 กรมบัญชีกลางปลดล็อกเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางปลดล็อกเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
Info graphics covid 19 กับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
covid 19 กับกับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
Info graphics covid 19 กับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
covid 19 กับกับมาตรการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ
โครงการเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective English Communication Technique”
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective English Commun
กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19”
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ” (Management Information System : MIS) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบส
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 12 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 17 - 18 มีนาคม 2563 จำนวน 12 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ