รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4296 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร 4.0
เมื่อวันที่ 7-8 และ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประ
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การเลือกตั้ง กรรมการ จริยธรรม กรมกิจการเด็กและยาวชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.-15.00 น. ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม กรมกิจการเด็

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

กิจกรรม สงกรานต์ สืบสาน ประเพณี วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สวัสดีปีให
กิจกรรม สงกรานต์ สืบสาน ประเพณี วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สวัสดีปีให
ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นา

กลุ่มตรวจสอบภายใน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ