รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6592 รายการ
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
“รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

“รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก&rd

ดย. จัดอบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

ดย. จัดอบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจก

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
“รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”
จัดเสวนา เรื่อง “การคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัล” และเปิดตัว Mobile Application “คุ้มครองเด็ก” โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นป
รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

สำนักเลขานุการกรม

กรมเด็ก ฯ ร่วมสัมมนา ฯ "เศรษฐกิจรากพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

กรมเด็ก ฯ ร่วมสัมมนา ฯ "เศรษฐกิจรากพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. น

อธิบดี ดย. ให้สัมภาษณ์สื่อประเด็น “ แอพพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก ”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รายการทอล์กทูเดย์  บันทึกเทปสัมภาษณ์นางสุภัชชา สุท

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานกล่า

อธิบดีเห็นชอบแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อธิบดีเห็นชอบแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนักเลขานุการกรม

อธิบดีเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ประจำปี 2564
อธิบดีเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)

สำนักเลขานุการกรม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักเลขานุการกรม

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
กรมเด็กฯ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

"font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14.0625px">กรมเด็กฯ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรร

ประชุมหารือการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อนนำเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประชุมหารือการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อนนำเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) <