รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6279 รายการ
ช่วยเหลือเด็ก 3 คน 1 ใน 3 มีพัฒนาการช้า ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
สวัสดีปีใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ
สวัสดีปีใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ หอประชุม ดย.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ หอประชุม ดย.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มอบของใช้สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ covid 19
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสด-อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้ม ด้วยวืธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสด-อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้ม ด้วยวืธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
ตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง ”คิดดี ทำดี” และเพลง ”ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการ

ตัดสินการประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ