รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3480 รายการ
การประชุม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลังและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.50 - 14.40 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
บ้านเด็กหญิงสระบุรีดีใจมีสนามเจ๋ง/นครสวรรค์ปั่นได้มาตรฐาน
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.20 - 14.40 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท(สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท(สามล้านสองแส
ที่อยู่ติดต่อ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ที่อยู่กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
รบ.เล็งอัดงบ1.5พันล.ช่วยดูแลเด็กแรกเกิด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สา
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 31 มกราคม 2561
วาเลนไทน์ 2018 วัยรุ่นยุคใหม่ (จง)ไร้เอชไอวี!
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารก
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
เปิดวิสัยทัศน์ ปธ.สภาเด็กคนใหม่
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
รู้ว่าเสี่ยง...แต่อยากลอง เปิดผลสำรวจเด็กไทยกับภัยออนไลน์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ