รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4957 รายการ
JICA ศูนย์ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมมอบของที่ระลึก อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ศูนย์ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้
การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นปร
หมอ-ยูทูบเบอร์ อาชีพในฝันมาแรงของเด็กไทย
หมอ-ยูทูบเบอร์ อาชีพในฝันมาแรงของเด็กไทย

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั้วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั้วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การอบรม "อพม.ใหม่" เชี่ยวชาญด้านคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "อพ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับ
แอพระบุตัวตน ป้องผู้ใช้จากภัยออนไลน์
แอพระบุตัวตน ป้องผู้ใช้จากภัยออนไลน์

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับ
ตัวเเทนเยาวชนเข้าหารืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกมิติทางสังคม
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะตัวแทนเครือข่ายสภานิสิต นักศึกษา และ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และสภาเด็กและ
ให้คำปรึกษาค่าลงทะเบียนกรณีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ