รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3243 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
4แนวทางป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ส่วนภูมิภาค)
โครงการ การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
โครงการ การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มตรวจสอบภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับ "เป็นไปตามมาตรฐานระ
ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มตรวจสอบภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับ "เป็นไปตามมาตรฐานระ
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดย.
กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์ฝึกอาชีพฯจตุจักรตัดผม สู่รอยยิ้มน้องๆ บ้านราชาวดี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ