รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2563
ประเทศไทยต้องชนะ เราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน
ประเทศไทยต้องชนะ เราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน
องค์ความรู้ เรื่อง การเดินทางไปราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนธันวาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้าหน่วยงาน 1.ล้างมือด้วยเจลแอลล์กอฮอล์ 2. ตรวจวัดอุณหภูมิ
องค์ความรู้ เรื่อง การเดินทางไปราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนธันวาคม 2562
การประชุม “รายงานการประชุมวิสามัญมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาประจำปี 2563”
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิกองท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ