รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5322 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
ป.ป.ช.จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
สปช.เสนอรัฐขยายอายุเกษียณลุยกองทุนการออมรับสังคมสูงอายุ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ 22 ธันวาคม 2557
เสียงที่เงียบงันสู่พ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
วิเชียร ชวลิต สามัคคี คือ พลัง...
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
คนต่างวัยมองต่างมุม เบี้ยเด็กแรกเกิด
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
20 ของขวัญพม. มอบสู่ประชาชน
ยกร่างคดีเยาวชนและครอบครัว
สท.พม. จัดเสวนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๖
20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค 57 นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผอ.สท. ร่วมงาน 20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ เเสงสิงแก้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทร
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล ประชาบดี
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
นักดื่มหลังพิงฝาสธ.รุกปีใหม่ห้ามขายเหล้า
พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๗
พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๗
ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
http://www.mercycentre.org/th/2013-11-01-20-19-09/2013-11-01-20-37-34

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
http://www.mercycentre.org/th/2013-11-01-20-19-09/2013-11-01-20-37-34
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557
การอุ้มบุญกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
ประกวด ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบรองชนะเลิศ) ประเภทการบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก และถ้วย ข
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สู
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
สิทธิเด็ก สิทธิเราพลังเยาวชนลำปาง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ