รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5550 รายการ
แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58
แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58
ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน World Youth Day
ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอร์ ว่า สาธารณรัฐโปแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดง
ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558
ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558
ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์
กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
ประชาสัมพันธ์ภาระกิจงานกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานด้านเด็กใช้ช่องทางดังกล่าวในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบปร
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาการจัดงานเวทีเด็ก ครั้งที่ 26
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาการจัดงานเวทีเด็ก ครั้งที่ 26
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ