รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6102 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
หนุนห้ามลดโทษคดีข่มขืน-เฝ้าระวังหลังพ้นคุก
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
เด็กไทยแก้มใส กินเพิ่มทักษะชีวิต
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศร่างขอบเขตของงานการเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงานการเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกาศราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกาศราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างทำป้ายตอนรับ เสาธงสแตนเลส จำนวน 1 รายการ / กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฝ่ายบริหารทั่วไป
จ้างทำป้ายตอนรับ เสาธงสแตนเลส จำนวน 1 รายการ / กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electron
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
โลกออนไลน์วิจารณ์สั่งเด็กแพ้อาหารกราบหน้าเสาธง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electr
ประกาศ (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Biddin
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะในงาน Kanagawa Biennial World Childrens Art Exhibition ครั้งที่ 19 ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะในงาน Kanagawa Biennial World Childrens Art Exhibition ครั้งที่ 19 ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
จะเลือกอาหารแบบไหนให้เด็ก
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กไปศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กไปศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
จ้างพิมพ์หนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2559
จ้างพิมพ์หนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2559
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
เลี้ยงลูกให้สุขภาพดีแต่เล็กแต่น้อย
การจัดซื้อนมผง ชนิดละลายทันที ขนาด 550 กรัม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การจัดซื้อนมผง ชนิดละลายทันที ขนาด 550 กรัม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์แผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์แผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ