รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6102 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559
ยกระดับสวนลุมฯเป็นต้นแบบ เด็ก-คนแก่-คนพิการใช้สะดวก
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนกลยุทธ์
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนกลยุ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
เยาวชนดีเด่นปี 59 อวดผลงานสุดเจ๋ง!
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข้อมูลการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์สู่เพชรน้ำหนึ่ง
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข้อมูลการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์สู่เพชรน้ำหนึ่ง
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข้อมูลนำเสนอภายในห้อง War Room
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข้อมูลนำเสนอภายในห้อง War Room
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพราะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพราะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559
ยอดรับเงินเด็กแรกเกิดทะลุเป้า
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
ปลุกผู้บริหารพัฒนาเพชรน้ำหนึ่ง
ประกาศจ้างจัดงานเดินรณรงค์ "พลังเยาวชนคนทำดี ใส่ใจสังคม"
ประกาศจ้างจัดงานเดินรณรงค์ "พลังเยาวชนคนทำดี ใส่ใจสังคม"
จ้างพิมพ์แบบรายงานพัฒนาการเด็ก
จ้างพิมพ์แบบรายงานพัฒนาการเด็ก
9 ก.ย. 2559 : ประกาศและเอกสารประกวศราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560
9 ก.ย. 2559 : ประกาศและเอกสารประกวศราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเติมเต็มช่องว่างสวัสดิการครบทุกช่วงวัย
กาประกวดคลิปวีดีโอ สำหรับเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
กาประกวดคลิปวีดีโอ สำหรับเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ