รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5098 รายการ
สรุปผลการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร่างแผนแม่บทการคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
ร่างแผนแม่บทการคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
แก๊งจยย.500คันป่วนกรุง ประวุฒิ สั่งฟันแก๊งแว้นลุยกรุง
งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมมอบโล่ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนดี
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
สร้างภาพลักษณ์ใหม่!อาชีวะงดรับอันธพาล-ระเบิดหู-มีรอยสัก
รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย.
รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย.
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปี 2558
ร่างรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึ่งแผน
ร่างรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึ่งแผน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
แปดริ้ว เดินหน้ากำหนดวาระจังหวัดแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ประกาศผลการสรรหาและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นฯ ทางเว็บไซต์
ประกาศผลการสรรหาและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นฯ ทางเว็บไซต์
รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย
รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 5 สิงหคม 2558
คลอดแล้ว... กฎหมาย อุ้มบุญ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครอบครัวบุญธรรมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศราคากลางจัดทำร่างยุทธศาสตร์และต้นแบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ
ประกาศราคากลางจัดทำร่างยุทธศาสตร์และต้นแบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ
จ้างพิมพ์คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน
พิมพ์คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะครอบครัวบุตรบุญธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ