รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5529 รายการ
ภารกิจ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของบ้านพีกเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของบ้านพีกเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
กำหนดการรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์‏ ประจำปี 2559
กำหนดการรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์‏ ประจำปี 2559
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
อาสาพลังบวกติดปีกเยาวชนไทย
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ส่อง...กม.แก้ปัญหาตั้งครรภ์ป้องโจ๋ท้องไม่พร้อม
ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
น้องๆ เยาวชนวัยเรียนรู้จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 8-12 ปี ร่วมเปิดตัวหุ่นดาราที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่ง มาดาม ทุสโซ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ฮือฮาควาญจิ๋วสุรินท์ 4 ขวบ เลี้ยงช้างเป็นเพื่อนแสนรัก
การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดร
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
อึ้ง!2 โจ๋ ฆ่าโยนเหวไม่สะท้าน ยิ้ม-หัวเราะ ตลอดโดนสอบ
ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ