รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5834 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ "Economics" ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ "Economics" ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ "Economics" ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
ประกาศ จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก
ประกาศ จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน 700 ใบ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน 700 ใบ
ประกาศ โครงการจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานปฏิบัติการภาคสนาม/กลุ่มวิจัยและประเมินผล
ประกาศ โครงการจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานปฏิบัติการภาคสนาม/กลุ่มวิจัยและประเมินผล
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 27 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 27 รายการ
ประกาศจัดจ้างงานรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน / กลุ่กิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ประกาศจัดจ้างงานรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน / กลุ่กิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวินทาว

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวินทาว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวินทาว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวินทาว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรอง Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรอง Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย
การประชุมครอบครัวบุญธรรมและเข้าร่วมโครงการค่ายภาคฤดูร้อนระจำปีกับองค์การ Children Above All (CAA)
การประชุมครอบครัวบุญธรรมและเข้าร่วมโครงการค่ายภาคฤดูร้อนระจำปีกับองค์การ Children Above All (CAA) พร้อมทั้งเยี่ยมครอบครัวบุญธรรม ระหว่างวันที่ 15-23
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 12
คุณจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตัวแทนของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังค
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 12
คุณจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตัวแทนของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังค
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 12
คุณจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตัวแทนของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ