รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5995 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
เลี้ยงลูกให้สุขภาพดีแต่เล็กแต่น้อย
การจัดซื้อนมผง ชนิดละลายทันที ขนาด 550 กรัม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การจัดซื้อนมผง ชนิดละลายทันที ขนาด 550 กรัม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์แผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์แผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
นำร่องจ่ายเงินเลี้ยงเด็กผ่านอีเพย์เมนท์เริ่มโอนเข้าบัญชี 9 ก.ย.นี้
การจ้างจัดงานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การจ้างจัดงานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จ้างพิมพ์หนังสือแผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
จ้างพิมพ์หนังสือแผนกลุ่มกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ประกาศผลการตัดสินองค์กรปกครองถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวันรุ่นดีเด่น ปี 2559
ประกาศผลการตัดสินองค์กรปกครองถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวันรุ่นดีเด่น ปี 2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
เด็กไทยสู่เกียวโตอวดกิโมโนเฟสติวัล
ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารสำหรับการเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารสำหรับการเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของสถานสงเคราะห
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ปลัด พม. เปิดการเสวนา ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง...
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปะการะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปะการะ ประจำปีงบประมาณ 2560
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. เยี่ยมเยียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี
ประกาศขึ้นบัญชีฯ พนักงานราชการ
ประกาศขึ้นบัญชีฯ พนักงานราชการ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในอุปการะ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในอุปการะ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
สมัชชาเด็กชูตั้งสถาบันพัฒนาพ่อแม่-ขจัดยาเสพติด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรอง : เพชรน้ำหนึ่ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรอง : เพชรน้ำหนึ่ง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ