รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4740 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ
ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ (กพอ.)

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ
ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ (กพอ.)
ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ
ที่อยู่ติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ (กพอ.)

Warning: getimagesize(../uploadchild/cld/knowledge/tmp_20152901015349.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 251
มาฝึกให้เด็กรู้จัก ปฏิเสธ กันเถอะ
ในสังคมทุกวันนี้ ปัญหาการใช้สารเสพติดในเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ทั้งหลายห่วงใยลูกหลานในปกครองกันมาก แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามปัญหานี้อย่างจริ

สำนักเลขานุการกรม

มาฝึกให้เด็กรู้จัก ปฏิเสธ กันเถอะ
ในสังคมทุกวันนี้ ปัญหาการใช้สารเสพติดในเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ทั้งหลายห่วงใยลูกหลานในปกครองกันมาก แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามปัญหานี้อย่างจริ
มาฝึกให้เด็กรู้จัก ปฏิเสธ กันเถอะ
ในสังคมทุกวันนี้ ปัญหาการใช้สารเสพติดในเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ทั้งหลายห่วงใยลูกหลานในปกครองกันมาก แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามปัญหานี้อย่างจริ

Warning: getimagesize(../uploadchild/cld/knowledge/tmp_20152901014639.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 251
ใช้ "มือถือ-แอปฯ" เลี้ยงลูกต่ำกว่า 3 ขวบ ทำให้ด้อยภาษา การเรียนรู้
จิตแพทย์เตือนอย่าเลี้ยงลูกอายุต่ำกว่า 3ขวบด้วยเทคโนโลยี "มือถือ-สมาร์ทโฟน-แอปพลิเคชัน" ทำเด็กบกพร่องภาษา พัฒนาการล่าช้า เหตุเด็กเรียนรู้ภาษาจากปากคน ไ

สำนักเลขานุการกรม

พหุปัญญา 8 ด้าน พัฒนาการกับภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต
“ทฤษฎีพหุปัญญายังช่วยเปิดประตูไปสู่แนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลายถึง 8 แนวทาง ซึ่งแนวทางเหล่านี้สามารถนำไปผสมผสานและประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะนิสัยและควา

สำนักเลขานุการกรม

โครงการ CPA สำหรับปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกภาคระดับ
ศุภนิมิตม้ามืด ปล่อยโครงการ CPA สำหรับปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกภาคระดับ

สำนักเลขานุการกรม

ข้อมูลเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ
ข้อมูลเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักเลขานุการกรม

จำนวนผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวนผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำแนกตามอายุ พ.ศ. 2550 – 2554

สำนักเลขานุการกรม

จำนวนเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงภาคใต้
จำนวนเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงภาคใต้ 2549 – 2554 แยกรายเพศ

สำนักเลขานุการกรม

อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ.2555 (MICS4)

สำนักเลขานุการกรม

ข้อมูลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ
ข้อมูลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ ปี 2555 (MICS4)

สำนักเลขานุการกรม

ข้อมูลเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
ข้อมูลเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่จำแนกรายภาค ปี 2555 (MICS 4)

สำนักเลขานุการกรม

สภาพปัญหาด้านการศึกษาในท้องถิ่น ปี 2555
สภาพปัญหาด้านการศึกษาในท้องถิ่น ปี 2555

สำนักเลขานุการกรม

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งประเทศ
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งประเทศ

สำนักเลขานุการกรม

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2555
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2555

สำนักเลขานุการกรม

ข้อมูลสาเหตุการตายที่สำคัญของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ค่าเฉลี่ยต่อปี)
ข้อมูลสาเหตุการตายที่สำคัญของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ค่าเฉลี่ยต่อปี)

สำนักเลขานุการกรม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ