รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ
แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ รุ่นที่ 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เเละพัสดุ ณ.ห้องมิ่งเมืองชั้น4 โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร
เอกสารเผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เอกสารเผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 175

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 269

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 272
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก 2 หลัง จำนวน 1 งาน
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก 2 หลัง จำนวน 1 งาน
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา 1 แห่ง จำนวน 1 งาน
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา 1 แห่ง จำนวน 1 งาน
ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่องข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่องข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายในอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น
ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายในอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น
การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม”
การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม”
คำสั่ง ดย. ที่ 664/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท)
การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน
การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ