รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4955 รายการ
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคากลางจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำหรับเด้กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำหรับเด้กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรูปแปปแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรูปแปปแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
สปช.จี้คดีสมภารหื่นอนาจารเด็กวัย13 จี้สำนักพุทธขยับสอบสมภาร
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ติดต่อเรา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6685
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ทายาท มหกรรมยานยนต์ มอบ ลมหายใจไร้มลทิน
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
ห้ามเยาวชนอายุ 20 ซื้อบุหรี่
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
เด็กบันดาลใจ พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
คำสั่ง ดย. ที่ 231/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (การโอนงบบริหารให้ พมจ.)
คำสั่ง ดย. ที่ 227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ)
คำสั่ง ดย. ที่ 226/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ สท.ที่เ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ