รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6102 รายการ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ดย.
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ดย.
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ขับวินอาชีพเสริมนศ.หารายได้ระหว่างเรียน
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
เพื่อสิทธิเข้าถึงการทำแท้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
มิติใหม่งานยุติธรรมเด็กคืนคนดีสู่สังคม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
Implementation of Post Adoption Service Group of August 2016
งานประชาสัมพันธ์ Info ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2559 แสดงงานการดำเนินงานสถิติ ประเภทต่างๆ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
. การจัดกิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อแนะนำวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR การปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันที่22-24 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR การปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันที่22-24 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์ Infographic การเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จ้างทำรายงานสถานการณ์การพัฒนาเด็กฯ
จ้างทำรายงานสถานการณ์การพัฒนาเด็กฯ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ตั้ม-เทนนิสรับโล่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
จ้างพิมพ์เครื่องมือการประเมินมาตราฐานการจัดสวัสดิการ ฯ / 2 รายการ
จ้างพิมพ์เครื่องมือการประเมินมาตราฐานการจัดสวัสดิการ ฯ / 2 รายการ
ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR การปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันที่22-24 เมษายน 2559

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ