รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5732 รายการ
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผุ็นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผุ็นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนา
ประกาศจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติฯ 3 รายการ
ประกาศจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติฯ 3 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แบบรายงานพัฒนาการเด็ก
แบบรายงานพัฒนาการเด็ก
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพวาดและข้อความ
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพวาดและข้อความ
สรุปรายงานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับ 5-6 ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย 2559 ณ โรงแรมดีวารี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
สรุปรายงานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับ 5-6 ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย 2559 ณ โรงแรมดีวารี รีสอร์ท พั
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน"
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน"
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 รายการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน หัวข้อ“การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน”
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กคค. ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน “Child and Youth Friendly City

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ