รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5320 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน จ. ชายแดนภาคใต้
จ้างพิมพ์สื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน จ. ชายแดนภาคใต้
คำสั่ง ดย. ที่ 480/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขข้อความใน คำสั่งที่ 93/2558)
คำสั่ง ดย. ที่ 230/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ)
คำสั่ง ดย. ที่ 632/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ผอ.กคค-ชชย-ชชด)
คำสั่ง ดย. ที่ 92/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับหน่วยงานภายในกรม
คำสั่ง ดย. ที่ 93/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง และศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม)
คำสั่ง ดย. ที่ 725/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการกรม / ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น
คำสั่ง ดย. ที่ 724/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการกำกับดูแลงานของศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำสั่ง ดย. ที่ 723/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับดูแลหน่วยงานในกรม (3 หน่วยงาน)
แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58
แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58
ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน World Youth Day
ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอร์ ว่า สาธารณรัฐโปแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดง
ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558
ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558
ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ