รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5320 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงราคากลางโครงการขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ตารางแสดงราคากลางโครงการขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานปิดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี
กิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม
วันศุกร์ที่ 25 ธค 58 เวลา 14.30 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 25 ธค 58 เวลา 10.30 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 7 รายการ
ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 7 รายการ
ประกาศราคากลางจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ
ประกาศราคากลางจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
คำสั่ง ดย. ที่ 10/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ
คำสั่ง กท. ที่ 1231/2558 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (ยกเลิก)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
คำสั่ง ดย. ที่ 726/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ (CCO-CIO-CKO-CGEO)
ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม อาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม อาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 18
ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมอาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมอาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับ
การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี"ถ้วย ข รอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ถ้ว
รมว.พม.มอบเกียรติบัตรแก่คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. มอบเกียรติบัตรแก่คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน
รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ